Category Archives: Tlačové správy

Pozvánka TK 20.10.2015

Tlačová správa 20.10.2015 – VBS – Vrátime Bratislave Synagógu

Bratislave sa vráti zbúraná Synagóga

Synagóga z roku 1893, ktorá bola koncom 60-tych rokov 20. storočia komunistickým režimom direktívne vyradená zo štátneho zoznamu pamiatok a následne zbúraná kvôli výstavbe Mosta SNP, by sa mala stať opäť súčasťou Starého mesta Bratislavy.

Unikátna stavba architekta Dezso Milcha z roku 1893 by sa mala vrátiť späť na svoje pôvodné miesto, ako jediný objekt z vyše 350 domov ktoré padli za obeť výstavbe komunikačného prepojenia na Most SNP.

Za jej znovuzrodením stojí občianske združenie VBS – Vrátime Bratislave Synagógu, ktoré vzniklo s cieľom zabezpečiť jej 100 % rekonštrukciu a vytvoriť zo Synagógy pamätník holokaustu, ktorý nebude židovským liturgickým miestom, ale bude fungovať ako multifunkčný kultúrno-spoločenský priestor.

„Vyše 40 rokov nosím v hlave túto myšlienku. Bol swom svedkom búrania tejto výnimočnej bratislavskej pamiatky, ktorá bola roky symbolom náboženskej tolerancie nášho mesta a napriek tomu, že nie som žid, veľmi mi chýba.“ hovorí o projekte slovenský herec a podnikateľ Andy Hryc, ktorý je iniciátorom a jedným zo zakladateľov OZ VBS –  Vrátime Bratislave Synagógu. Okrem neho vznik projektu iniciovali ďalšie popredné osobnosti kultúrneho a spoločenského života na Slovensku: akademický sochár Juraj Čutek, architekt Karol Kállay, Prof. Ing. Dr.Hc. Juraj Stern, PhD., a Prof. MUDr. Pavol Traubner, PhD.

Vďaka sponzorskej spolupráci mobilných operátorov O2, Orange, Slovak Telekom vznikla možnosť darcovského príspevku na verejnú zbierku, kde môže každý prispieť na rekonštrukciu synagógy a to jednoducho prostredníctvom darcovskej SMS v hodnote 1 € na číslo 875, alebo prevodom na číslo účtu:   294 100 8652/1100 (IBAN: SK02 1100 0000 0029 4100 8652), alebo cez najpoužívanejší crowdfundingový portál na svete Indiegogo.com, kde bude projekt čoskoro zverejnený.

Iniciátori projektu doposiaľ získali príslub podpory zo strany bratislavského magistrátu a MKSR.

www.bratislavskasynagoga.sk

Občianske združenie VBS – Vrátime Bratislave Synagógu – We‘ll get the Synagogue back to Bratislava

ďakuje:

  • o2
  • Orange
  • Slovak Telekom
  • Magistrát hl. mesta Bratislavy
  • Miestny úrad Bratislava – Staré mesto
  • Respect APP – reklamná agentúra
  • Pálfyho palác, Zámocká 47, Bratislava
  • A21, s.r.o. – štúdio pekného grafického dizajnu
  • Židovská náboženská obec Bratislava

Bratislavská Synagóga - Tlačová KonferenciaBratislavská Synagóga - Tlačová Konferencia