Príspevok prevodom

Pomôžte aj vy vrátiť Bratislave Synagógu na kultúrne účely príspením na účet.
Číslo účtu: 294 100 8652/1100
IBAN: SK02 1100 0000 0029 4100 8652

Podporte na Indiegogo

Projekt budete čoskoro môcť podporiť aj na Indiegogo.

 

Náš cieľ

 

Zabezpečiť kompletnú rekonštrukciu synagógy architekta Dezso Milcha z roku 1893 v Bratislave.

 

Synagóga sa stane pamätníkom holokaustu. Nebude židovským liturgickým miestom, bude fungovať ako multifunkčný kulturno-spoločenský priestor.

Naši podporovatelia a partneri

 
 

?php echo $value->post_title; ?>

Slovak Telekom

?php echo $value->post_title; ?>

O2 Slovensko

?php echo $value->post_title; ?>

Orange Slovensko


VBS – Vrátime Bratislave Synagógu

Zakladatelia, členovia správnej rady OZ VBS

Prof. MUDr. Pavol Traubner PhD.

Aktivita nášho občianskeho združenia ktorého založenie inicioval Andy Hryc má najmä v dnešných dňoch hlboký zmysel a význam. V Bratislave žila početná židovská komunita, ktorá bola stáročia kompaktnou súčasťou obyvateľov Bratislavy. Svojimi aktivitami sa podieľala na kreovaní kultúry, hospodárstva a krásy svojho mesta. Táto veľká komunita vo svojej vačšine zahynula v období holocaustu.

Naše združenie nechce vybudovať židovské liturgické miesto. Synagóga bude slúžiť kultúrnym aktivitám bratislavčanov a širokej verejnosti a súčasne bude trvalou spomienkou na “zmiznutie” jednej bratislavskej komunity. Mená našich židovských spoluobčanov, ktorí proti svojej vôli “odišli” z nášho mesta sa natrvalo vrátia na mramorovu stenu “staronovej” Synagógy do Bratislavy, ako memento na nezmyselnosť prenasledovania ľudí inej politickej príslušnosti, rasy, pleti a náboženstva.
Ak. sochár Juraj Čutek

Ako desťročný som často sedával v polovici šesťdesiatych rokov na parapete okna obyvačky otcovho kolegu sochára Ervína Staníka v jeho dome “U dobrého pastiera”. Dospelácke reči ma nudili a tak som Staníkovym “triédrom” sledoval Rybné námestie a ľudí na ňom. Po pravej strane staré domy podopreté brvnami, v strede čulý ruch trhovcov a po ľavej strane Dóm Sv.Martina a poniže neho Synagóga. Tá ma zaujala najviac. Bola pre mňa tajomná a prebudzala moju fantáziu. Vyzerala uprostred tých starých klasických domov ako z rozprávky. Predstavoval som si rôzne príbehy vsadené do tajuplného prostredia Synagógy, z ktorej sa vinuly zväzky rôznych káblov, netušil som vtedy, že je tam umiestnené jedno z prvých štúdii slovenskej televizie.

Nikto vtedy netušil aka smutná budúcnosť túto tajomnú budovu čaká. Odišla spolu s ostatnými domami v Podhradí, aj s Vydricou, keď sa začalo “presvetľovať” a “prevzdušňovať” Staré mesto. Súdruhovia asi chceli Bratislavu priblížiť “demokratickému Berlínu”, Ulambátaru, či Moskve. Kto to už dnes vie? Zbúrali nám Fajku, Groha, Hron. Budovy ku ktorým som mal vzťah, budovy, za ktorými je mi dodnes ľúto. Pochopil som, že Synagóga je symbol. Devastácia, kultúrne ničenie, obrazoborectvo vždy bolo a bude prejavom arogancie moci. Buďme kultúrnejší a poďme naprávať "chyby minulosti". Preto chcem aj ja vrátiť Bratislave Synagógu.
Andrej Hryc - Predseda správnej rady VBS

Vyše 40 rokov nosím v hlave túto myšlienku. Bol som svedkom búrania výnimočnej bratislavskej pamiatky, ktorá bola roky symbolom náboženskej tolerancie nášho mesta a napriek tomu, že nie som žid, veľmi mi chýba. Veľa mojich životných problémov mi pomohla prežiť spomienka na nešťastníkov, ktorí sa ocitli v plynových komorách holocaustu. Vedľa ich utrpenia a tragédie všetky moje životné problémy odrazu vyzerali ako púťová atrakcia.

Veľmi často chodím po Rudnayovom námestí. Po ňom cupitali prvé krôčky môjho syna Huga a dnes tam pobehujú moji dvaja vnuci. Raz večer, keď som sa vracal domov mi prišlo na um, či by sa nedalo zrekonštruovať ten zaujímavý žltý dom v maurskom štýle, kde som koncom šesťdesiatych rokov v štúdiu slovenskej televízie, ktoré tam bolo umiestnené účinkoval v mojej prvej televíznej inscenácii, na meno ktorej sa žiaľ nepamätám. Začas som o veci uvažovať a potom i hovoriť s ľuďmi, ktorí su mi blízki. Výsledkom našich rozhovorov je vznik nášho združenia. Má jediný cieľ. Je veľmi vysoký, ale ja mám vysoké ciele rád. Verím že ho dosiahneme a vrátime Bratislave symbolický poklad náboženskej tolerancie, dnes tak potrebnej.
Ing. Arch. Karol Kállay

Obnova bratislavskej Synagógy je snahou o prinavrátenie priestoru zničeného brutálnym zásahom pri stavbe mosta SNP koncom 60-tych rokov minulého storočia. Celá časť Starého mesta - námestia, uličky, Rybný trh, Synagóga boli pretaté magistrálou a vytvorili jazvu v tvári Starého mesta. Vratiť obraz, tvár, štruktúru, ducha a symbol miesta, je úlohou revitalizácie Synagógy na Rybnom námestí.
Prof. Ing. Dr.h.c. Juraj Stern PhD.

Nespomínam si presne na deň, kedy ma Andy oslovil. Bolo mi jasné, že túto ponuku nemôžem odmietnuť, hoci som bol spočiatku skeptický.

Prečo som prijal ponuku? Moje pozitívne rozhodnutie bolo motivované hlavne mojim vzťahom k môjmu rodnému mestu. Patrím ku starým Bratislavčanom, ktorí tu žijú už po viac generácií.

Synagóga bola historicky, ako aj architektonicky nie príliš starou a cennou stavbou. Pre nás, „starých Bratislavčanov“, však bola symbolom. Symbolom najmä pre toleranciu a koexistenciu, ako aj symbolom ekuménie. Vo svete je málo miest, kde sú tak blízko seba katolícka katedrála, pravoslávny chrám, evanielický kostol a synagóga.

Pre mňa bola predvojnová Bratislava predobrazom dnešnej zjednocujúcej sa Európy, čo považujem za najväčšie pozitívum našej doby. To je moja hlavná pohnútka, prečo sa treba pokúsiť o „znovupostavenie“ synagógy a to nie ako náboženského objektu, ale ako symbol zjednocujúcej sa Európy!

Galéria

Ako vyzerala kedysi, ako ju búrali a ako bude vyzerať


VBS – Vrátime Bratislave Synagógu, občianske združenie

VBS je v zmysle zákona č.83/1990 Zb. výberovým, samostatným, nepolitickým, záujmovým občianskym združením. O.Z. VBS bolo povolené ministerstvom vnútra SR 29. júla 2015 pod číslom VVS/1-900/90-46526.

Kontakt

"VBS - Vrátime Bratislave Synagógu -
We'll get the Synagogue back to Bratislava"

Občianske združenie
IČO 42448549
Mikulášska 1/A
Bratislava, 81101

Odber noviniek